Prenumerera på Bön För Linköping
Powered by us.groups.yahoo.comFör att sprida den här listan, lägg den här strängen på din blogg eller hemsida, så kan folk prenumerera på listan:

<form method="get" action="http://groups.yahoo.com/subscribe/bonforlinkoping" style="background-color: #ffc; width: 254px; padding: 2px 4px"> <h6 style="font-weight: bold; margin-bottom: 5px; text-align: center"> Subscribe to bonforlinkoping <input style="vertical-align: top" type="text" name="user" value="enter email address" size="20" /> <input type="image" alt="Click to join bonforlinkoping" name="Click to join bonforlinkoping" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/yg/img/i/us/ui/join.gif" /> <p style="text-align: center;"> Powered by <a href="http://us.groups.yahoo.com/">us.groups.yahoo.com</a></p> </form>

Eller lägg den här knappen på sidan:

Click to join bonforlinkoping

Click to join bonforlinkoping

Kodsträng: <a href="http://groups.yahoo.com/group/bonforlinkoping/join"> <img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/yg/img/i/us/ui/join.gif" style="border: 0px;" alt="Click to join bonforlinkoping"/> <p>Click to join bonforlinkoping</p> </a>
Till bloggen